• Adres email: hello@dnidjembe.org
  • Telefon Roman: 663 228 274

    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę IBB MEDIA ROMAN ROZENBERGER, ul. Kargowska 12, 66-133 Zielona Góra, NIP: 9291796680 w celu komunikacji. Zostałem poinformowany o dobrowolności wyrażonej zgody i możliwości odwołania jej w każdym czasie oraz zapoznałem się z informacjami dotyczącym praw względem moich danych osobowych.